Wat we doen

LeerLevel_Website_Icons+%2815%29.jpg

Gepersonaliseerd onderwijs toegankelijk maken voor álle leerlingen

Iedere leerling is uniek en zou een eigen leerroute moeten volgen. In het huidige onderwijs is dat nauwelijks mogelijk. Veel leerlingen hebben daarom behoefte aan bijles. Deze luxe kan niet iedereen zich veroorloven. Met LeerLevels maken wij kwalitatief en gepersonaliseerd onderwijs bereikbaar voor alle leerlingen.

LeerLevel_Website_Icons (13).png

Learning graph om curricula in te richten

Ons geheugen werkt associatief. Tijdens het leren leggen we verbindingen tussen verschillende concepten en vormen zo een netwerk aan concepten. Wij geloven dat curricula niet lineair ontworpen moeten worden maar als learning graphs: netwerken van leerdoelen en de logische verbanden daartussen. Learning graphs zijn de sleutel tot écht gepersonaliseerd onderwijs. Je kunt dan elke leerling zijn of haar éigen pad door dat netwerk laten afleggen in plaats van ze allemaal langs dezelfde route te dwingen.

LeerLevel_Website_Icons (17).png

Ruimte scheppen voor een creatieve invulling van lestijd

Een goede docent stelt veel vragen om zo ontbrekende voorkennis in te vullen of misconcepties uit de wereld te helpen. Deze interactieve vorm van kennisoverdracht is effectief, maar kost veel tijd. Hierdoor kiezen docenten vaak voor een klassieke lesvorm. Met LeerLevels automatiseren we deze kennisoverdracht met behulp van kunstmatige intelligentie. Zo helpen we docenten en leerlingen hun kostbare lesuren te gebruiken voor een creatieve invulling.

LeerLevel_Website_Icons+%2818%29.jpg

Algoritme om studenten te begeleiden

Een learning graph kan overweldigend zijn voor studenten. LeerLevels gebruikt daarom een algoritme om leerlingen alleen die informatie te laten zien die hij of zij op dat moment nodig heeft. Op deze manier zorgt het algoritme ervoor dat leerlingen geen uitleg krijgen bij leerdoelen die ze al beheersen, en dat de uitleg die ze krijgen uitsluitend uitgaat van voorkennis die daadwerkelijk hebben.